tisdag 8 juni 2010

Tankar till ett system.

Då ska vi se, detta inlägg kommer att innehålla spontana tankar om ett system.

Skada: Dela in i fyra olika grader. Lindrig (skrubbsår, mindre sår) Större (Sår, Blödningar och dylikt), Vådlig (Brutna ben, Frakturer osv) Dödlig som får tala för sig själv.

Slagen görs som resterande slag i systemet där en tröskel sätts för svårighetsgraden. Skillnaden är att de tärningar som kommer över tröskeln avgör vilka skador som delas ut över vapnets huvudsakliga skada.

Exempel en pistol har då den går över tröskeln infogat en Vådlig skada men har även chansen att infoga en extra dödlig skada för varje tärning utöver som visar på utfall 6, en extra vådlig skada för varje tärning som visar på utfall 5 samt större skada om utfallet är 4.

Färdighet: Varje rollperson har ett antal färdigheter som räknas till dennes attribut. Dessa färdigheter har kan nå ett maximalt värde på 5 poäng. Varje poäng ger spelaren en extra tärning att slå och lyckade slag är då tärningen visar på 5-6. För att ge spelaren lite mer möjligheter så kan denne även få två extra tärningar till sin pool genom att använda sig av två stödfärdigheter. Dessa måste spelaren förklara hur han väver in i sin handling för att få och så länge förklaringen är rimlig så har denne utökat sin pool med en tärning.

Värdet slås sedan mot en tröskel där spelaren ska samla träfar för att komma över det angivna hindret. Varje tärning som visar 5-6 ger en träff och tärningarna som överskrider tröskeln genererar lite extra bonus eller dylikt till själva händelsen.

tisdag 1 juni 2010

Olika sätt att spela på?

Nu talar jag inte om system i rollspel. Det jag talar om är hur en grupp väljer att lägga upp mötena. Vart tar allt sin början och hur fortskrider det? Är rollpersonerna vuxna med en komplett bakgrund under första mötet eller har de valt att spela sin barndom under en rad möten fören för att därigenom bygga upp en gemensam grundberättelse?

Jag kommer inte att tala om olika sätt att spela i detta inlägg vilket det kan verka som. Det jag istället kommer att göra är att tala om hur jag för tillfället uppfattar att jag vill spela.

För tillfället så känner jag att jag har hamnat i en period där jag vill spela ut rollpersonen från den absoluta början. Det vill säga den tidiga barndomen för att därigenom skapa mig en uppfattning om vem personen är. Kanske till och med gå så långt att detta sker med hjälpmedel där spelarna får dra ett kort vid ett större hopp i åldrarna om vad som hänt under mellan perioden. Detta för att ge lite mer bränsle till spelaren under skapandet av just dennes karaktär.

Korten i sin tur kan dras på slump och ha ganska vida händelser med öppning för många tolkningar. Kanske har rollpersonen dragit på sig en skuld av något slag? Kanske har denne fått en dom på grund av något mindre brott? Kanske har rollpersonen funnit en nära vän inom ett annat skick en det som denne hör till. Dessa skulle då användas av spelaren för att ge djup åt sin rollperson och det skulle vara upp till spelaren att berätta hur dessa händelser har påverkat och vad som har hänt.

I vilket fall så tror jag att en genom att spela på detta viset får en djupare karaktär med fler uppslag till framtida äventyr. Spelarens rollperson lär under denna period funnit en del kontakter och fiender och hur kommer dessa att ställa till det i framtida möten.

I vilket fall så är detta det sätt som jag känner att jag vill spela på för tillfället. Förmodligen kommer det att förändras med tiden, men som jag sade så skulle jag skriva om vart jag står just nu.

fredag 7 maj 2010

Bygga en berättelse.

En berättelse i grunden är inte så svår att strukturera. Många av oss gör det vardagligen utan att tänka på att vi har gjort det. Till exempel kan en berättelse se ut så här "Konungen drog ut i krig, han stupade. Drottningen som nu var änka tog sitt liv". En kort berättelse men jag ska genom detta inlägg bygga på den och ge den mer djup. För det är det som hela inlägget kommer att handla om, att ge en berättelse mer djup.

Nyligen läste jag en artikel som handlade om detta, även om den angrepp problemet från en annan vinkel. Författaren till artikeln hade nämligen som mening att debattera varför en vis genre saknad djup. Men jag kommer att lyfta fram några av de byggstenar som artikelns författare lyfte fram.

  • Grund berättelsen, låt oss för enkelheten säga att det är den som berättades ovan med kungen och drottningen.
  • Varför och hur? Vad jag menar med dessa kommer jag förklara längre ner.
  • Karaktärsdjup, även detta något som jag kommer förklara längre ner. Detta är även den sista som jag tar från artikeln jag läste.
  • Miljöer och tid, kanske inte viktig för djupet men viktig för berättelsen i stort.
Så om vi utgår i från dessa byggstenar, varför är de viktiga för berättelsen?

Varför och hur är viktiga för berättelsen för att dessa bildar en förståelse för händelseförloppet. De besvarar de händelser som annars skulle vara oklara och skapar en större helhet, en sammanhängande logik om du så vill.

Vi stoppar in varför och hur i berättelsen och ser vad som händer.

Kungen begav sig ut i krig för att skydda sitt folk. Han kom under striden att stupa för sin brors förräderi. Drottningen som fick denna nyhet greps av en djup sorg och tog sitt liv då smärtan efter förlusten blev henne för stor.

Ovan ser vi hur berättelsen har fått mer djup. Vi ser varför sakerna skedde som de skedde och på sina håll har vi även fått veta hur. Självmordet skulle också kunna beskrivas mer i detalj liksom kriget men nu ska jag inte skapa en fullständig historia utan ett exempel.

Vi stoppar nu in lite karaktärsdjup i berättelsen.

Kungen begav sig ut i krig vid de norra gränstrakterna för att försvara sitt folk. Detta då han var en rättrådig herre som aldrig tillät sig att svika sitt folk. Drottningen, en sorgsen dam, tog farväl av sin make men kände genom en föraning att något tragiskt skulle ske. Inte många veckor senare bekräftades hennes farhåga då nyheten kom om att kungen hade stupat i strid.

Drottningen som redan vara labil kunde inte bära den tunga sorg som kom över henne. Hon hade känt att något inte stämde men ändock släppt iväg sin älskade. Denna skuld vart för stark för henne och genom att kasta sig utför klippan tog hon sitt liv. Allt enligt den plan som kungens sluga bror lagt upp och snart regerade han över riket med en järnhand.

I ovanstående stycke kom dels lite ny information fram genom att vi fick en något djupare kännedom om våra karaktärer. Vi kan till och med se att bitarna börjar falla på plats samtidigt som vi ser att det ligger en djupare historia bakom det hela. Frågan är dock om detta är nog för att skapa en bra berättelse? Och håller malen även i bordsrollspel?

Jag vet inte om detta är tillräckligt men jag kan tro att det är en god grund för att skapa en berättelse med något mer djup.

Observera nu att allt ovan är EXEMPEL och inte delar till en berättelse jag ska skapa. I sådana fall hade karaktärerna behövt djupare beskrivningar samtidigt som miljön hade fått framträtt mer.

Nya tag på denna blogg.

Japp nu kommer denna blogg åter att bli verksam. Denna gång kommer den dock att handla om rollspel och skolarbeten.

Andra inlägg som är mer allmänna samt innehåller funderingar återfinns på denna blogg.

Men vi får se hur detta går. Så länge ha det bra därute.